OINAK LURREAN

EGITARAUA

Nor gara

Zer da Urkiola LGA

URKIOLA LGA, Durangaldeko landa eremuen garapenaren alde lan egiten duen alkartea da, eskualdeko 13 udaletxe eta eskualdeko nekazaritzako elkarteek osatutako irabazi asmorik gabeko erakundea izanik.

Eskualdeko herri txiki eta landa auzoak suspertzera bideratutako ekintzak burutzen ditugu. Horretarako, dirulaguntza ildo desberdinak jorratu eta bertako teknikarien aholkularitza, bitartekaritza eta koordinazioa eskeintzen da.

Zer da Durangoko Merinaldearen
Amankomunazgoa

Nor gara

Urkiola LGA

URKIOLA LGA, Durangaldeko landa eremuen garapenaren alde lan egiten duen alkartea da, eskualdeko 13 udaletxe eta eskualdeko nekazaritzako elkarteek osatutako irabazi asmorik gabeko erakundea izanik.

Eskualdeko herri txiki eta landa auzoak suspertzera bideratutako ekintzak burutzen ditugu. Horretarako, dirulaguntza ildo desberdinak jorratu eta bertako teknikarien aholkularitza, bitartekaritza eta koordinazioa eskeintzen da.

Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa

Durangalde eskualdeko, Abadiño, Atxondo, Durango, Elorrio, Iurreta, Izurtza, Mañaria eta Zaldibarko herriek eratzen dute durangoko merinaldearen amankomunazgoa. Amankonazgoak honako zerbitzuok antolatu, kudeatu eta egitea du xede:

- Hiriko hondar eta hondakin solidoak bildu eta tratatzea.

- Gizarte zerbitzuak ezarri, antolatu eta kudeatzea.

- Kultur eta kirol jarduerak eta instalazioak sustatu eta kudeatzea.

- Beste Herri Administrazio batzuekiko lankidetzan trebakuntza okupazionaleko eta enplegu jarduerak eta instalazioak sustatu eta kudeatzea

 

 

 

Jardunaldiaren

Kokagunea